Om oss

Vi arbetar utmed förskolans läroplan (Lpfö 98) för att arbeta så målinriktat som möjligt samt maximera barnens utveckling så långt det går.

På Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg kommer vi att ta tillvara på barnens styrkor, förmågor och intressen, arbeta temainriktat och i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.

Vi vill skapa en miljö som uppmuntrar till lek och lärande, anpassad efter barnens behov. Barnens lek sätts i centrum, det är den som är barnens viktigaste tillgång i utvecklingen.

Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.

Vi arbetar utmed förskolans läroplan (Lpfö 98) för att arbeta så målinriktat som möjligt samt maximera barnens utveckling så långt det går.

Stor del av verksamheten och varje dag, kommer vi att vara ute i kringliggande parker och närmiljöer. Under årets varmare dagar är vi ute så mycket som möjligt och äter gärna våra måltider ute.

Våra familjedaghem består av en pedagog och fem barn i åldrarna 1-5 år.

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier