Klagomålshantering

Enligt skollagen skall alla verksamheter ha rutiner för klagomål. Vi ser era synpunkter och klagomål som en chans för oss att förbättra verksamheten.

Vill ni lämna synpunkter eller klagomål, var vänlig följ nedanstående steg.

Steg 1

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg vill uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med pedagogen det berör.

Steg 2

Om ni efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att ni kontaktar huvudmannen:

Amina El Mahi
Zenithgatan 22
212 14 Malmö
info@lekolarbarnomsorg.se
040 – 55 54 54

Steg 3

Huvudmannen tar emot ert klagomål eller synpunkt och kontaktar berörd pedagog för att få deras syn på saken. Huvudmannen ansvarar för att uppföljning / återkoppling sker inom 14 dagar. En gemensam handlingsplan upprättas sedan.

Steg 4

Om ni inte känner er lyssnade på, eller upplever att er klagomålshantering inte har tagits om hand enligt ovanstående, kan ni vända er till:

Förskoleförvaltningen Malmö stad
E-post: forskola@malmo.se
Tel: 040 349797
Besöksadress: Lunga gatan 84

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier