Äpplet

Huvudman

Mitt namn är Amina El Mahi, jag är huvudman för Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg och arbetar dessutom som dagbarnvårdare i verksamheten.

Min barngrupp består av 5 barn i åldrarna 1-5 år. Två av barnen i barngruppen är mina egna barn.

Jag är sedan tidigare undersköterska men har på senare tid, i samband med att jag fått barn, intresserat mig för att arbeta med barn. Efter ett par år med erfarenhet som dagbarnvårdare bedriver jag nu min egna verksamhet. Jag brinner för att få vara med och utveckla barn i språket, lärandet, självkänslan, självständigheten och i respekt till sig själv, sina medmänniskor och till naturen.

I min grupp arbetar vi mycket utmed vad barnen själva vill göra och vad de tycker är roligt. Barn utvecklas bäst när det är roligt och då är det viktigt att de får vara med och bestämma!
Vi är ute i naturen, vi bakar och uppmärksammar allt som barnen är nyfikna på.

Förutom mitt arbete som dagbarnvårdare ansvarar jag som huvudman för verksamheten.

 En del av mina arbetsuppgifter är att:

  • Jag säkerställer att alla barn vistas i en trygg och säker miljö.
  • Jag följer upp alla dagbarnvårdarnas veckoplaneringar, dokumentationer och utvärderingar noggrant för att säkerställa att pedagogerna arbetar målinriktat och uppfyller barnens behov av utveckling och lärande.
  • Jag förser alla pedagoger med kompetensutveckling.
  • Jag arbetar kontinuerlig med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier