Mat & Hälsa

Vi har som målsättning att alla våra dagbarnvårdare tillagar en så näringsrik, tillsatsfri och sockerfri kost som möjligt. Vi uppmuntrar våra anställda att handla sin mat med omsorg och att prioritera Ekologiskt.

Mat och måltider är en viktig del av våra liv. Matvanorna har stor betydelse för hälsan för både barn och vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör barnen pigga och får lättare att leka och lära. Varje enskild dagbarnvårdare är ansvarig för att tillaga alla måltider till sin egen barngrupp. Vi handlar vår mat med omsorg och prioriterar därför Ekologiskt i den utsträckning det går, samt undviker halvfabrikat så gott det går.

Goda matvanor innebär att måltiderna är goda och näringsrika, de ska serveras i en trevlig miljö där barn och pedagog äter tillsammans, vilket ger pedagogen möjlighet att förmedla och praktisera en positiv attityd till mat och måltider. Varje dag serveras frukt och grönt.

Livsmedelsverket – Råd för förskola och familjedaghem

Hösten 2005 fick Livsmedelsverket uppdrag av regeringen att utarbeta råd för måltider i förskola, familjedaghem, fritidshem, skola och gymnasieskola. De råd som presenteras här gäller kommunala och privata förskolor och familjedaghem. De är avsedda som stöd för alla som på något sätt arbetar med maten i förskolan, och även för föräldrar, när det gäller att främja bra matvanor hos förskolebarn. Råden gäller både bra matvanor och livsmedelssäkerhet.

Länk till Bra måltider i förskolan

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier