Frågor och svar

På denna sida finner ni de vanligaste frågorna som berör vår verksamhet.
Om ni inte finner svaret ni söker här, är ni välkomna att kontakta oss.

Vad är pedagogisk omsorg?
År 2009 ersattes begreppet familjedaghem, eller dagmamma, med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar.
Vad är en dagbarnvårdare?
Dagbarnvårdare är det nya begreppet för dagmamma, som det tidigare kallades.
Avgifter
Lek&Lär Barnomsorg erbjuder alla barn en avgiftsfri plats i vår verksamhet. Det innebär att ni som föräldrar inte betalar någon avgift.
Kösystem
Vi följer Malmö stads regler för kösystem.
Ni kan läsa mer om dessa genom att klicka här.
Uppdelningar
Alla barngrupper består av fem barn. I mindre grupper sjunker ljudnivån och barnen får möjlighet att på ett lugnare sätt utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga, både med vuxna och med andra barn. De får även sina behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt.

Förutom dessa mindre ordinariegrupper träffas alla verksamhetens dagbarnvårdare med respektive barngrupp regelbundet för att barnen ska få möjlighet att ses i större grupper, samt lära känna alla dagbarnvårdare i vårt team.

Alla barngrupper består av barn i åldrarna 1 – 5 år. De äldre barnen fungerar som språkliga-, motoriska- och sociala förebilder. De yngre barnen gör att många empatiska egenskaper hos de äldre barnen lockas fram, vilket stärker dem i att vara en schysst kompis.

Varför blandar ni barn i olika åldrar?
I en grupp med barn i åldrarna 1 – 5 år tillåts de yngre barnen träffa nya vänner och hjälpa de äldre växa genom att ta mer ansvar. Annars blir det lätt att barnen fastnar i sina åldersgrupper, och känner sig osäkra med äldre eller yngre barn. På detta sätt blir varje barn tryggare i sig själva och blir en schysstare kompis.
Hur ofta är barnen utomhus på dagarna?
Vår policy, när det gäller utevistelse, är att alla barnen ska vara ute minst en gång om dagen. Under årets ljusa och varma årstid är barnen ute så mycket det bara går.
Vad erbjuder ni för mat?
Hur fungerar ert vikariesystem?
Vi har ett inbyggt vikariesystem där alla barn i verksamheten lär känna alla dagbarnvårdare genom regelbundna träffar för att skapa trygghet då respektive barns dagbarnvårdare är sjuk/ledig. Vid sjukdom/ledighet placeras ert barn hos en av våra dagbarnvårdare.
Hur gör jag om mitt barn blir sjuk?
Sjukanmälan görs via telefon. Kontakta ditt barns dagbarnvårdare för sjukanmälan. Under sjukdomstiden följs vår sjukdomspolicy. Den är utformad för att begränsa sjukdomsspridning bland barnen och säkerställa att barnen och personalen är så friska som möjligt. Vår sjukdomspolicy får ni ta del av när ert barn börjar.

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier