Dagliga Rutiner

”Förskolan ska erbjuda barnen en, i förhållande till deras ålder och vistelsetid, väl avvägd dagsrytm och miljö. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (ur läroplan för förskolan, Lpfö 98)

}

Kl. 06.15

Verksamheten öppnar
}

Kl. 06.15-07.30

Fri lek/Lugna aktiviteter
}

Kl. 07.30-08.00

Frukost
}

Kl. 08.00-09.00

Fri lek
}

Kl. 09.00-09.30

Pedagogisk samling med fruktstund
}

Kl. 09.30-11.15

Pedagogiska aktiviteter utifrån tema, pyssel, sagostund, utevistelse etc.
}

Kl. 11.15-12.00

Lunch
}

Kl. 12.00-13.00

Vila för de små barnen & lugnare aktiviteter för de äldre barnen, t.ex. leka med lera, pyssla, måla etc.
}

Kl. 13.00-14.15

Utevistelse eller aktivitet utifrån tema
}

Kl. 14.15-14.45

Mellanmål
}

Kl. 14.45-18.30

Fri lek inne eller ute. Eventuellt ett till mellanmål kl.17.00 för barn som slutar sent.
}

Kl. 18.30

Verksamheten stänger

Lek&Lär Pedagogisk Barnomsorg

Bli en del av oss, anmäl ditt barn idag!

Följ oss på sociala medier